[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja RPO WiM 2014-202

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja RPO WiM 2014-2020 w kontekście rozwoju i wykorzystania e-usług w województwie warmińsko-mazurskim.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.