[Akt Prawny] Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, przy ul. Żoł

Akt Prawny: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 18a, na przedłużenie dotychczas obowiązującej umowy dzierżawy gruntu części działki nr 38, obręb 75 m. Olsztyna, położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a obecnemu podmiotowi APCOA Parking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony tj. do dnia 31 maja 2031 r.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.