[Akt Prawny] Uchwała w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „REWERS czyli stworzenie interaktywnych k

Akt Prawny: Uchwała w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania
publicznego pn. „REWERS czyli stworzenie interaktywnych kursów pomagających
studentom w odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy oraz stworzenie platformy
interaktywnej” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację „Moje Podl@sie.
Nowoczesne. Kreatywne. Twórcze z siedzibą w Grajewie w trybie art. 19a Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.