[Akt Prawny] Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Sztuka w Obejściu” będącego przedmiotem oferty

Akt Prawny: Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania
publicznego pn. „Sztuka w Obejściu” będącego przedmiotem oferty złożonej przez
Stowarzyszenie „Węgajty” z siedzibą w Węgajtach w trybie art. 19a Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.