[Akt Prawny] Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumenta

Akt Prawny: Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania
publicznego pn. „Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa
niematerialnego Warmii.” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie
Varmia Cultura z siedzibą w Ignalinie w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.