[Akt Prawny] Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka języka polskiego jako obcego dla os

Akt Prawny: Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka języka polskiego jako obcego dla osób z Ukrainy” będącego przedmiotem oferty złożonej przez CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Olsztynie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.