[Akt Prawny] Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom Biura Finansów Departamentu Europejskiego Fundusz

Akt Prawny: Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom Biura Finansów Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów w postępowaniach administracyjnych dotyczących należności z tytułu zwrotu środków RPO WiM 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.