[Akt Prawny] Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Mateuszowi Szczepkowskiemu – pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa War

Akt Prawny: Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Mateuszowi Szczepkowskiemu – pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.