[Akt Prawny] Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Walentemu Sargalskiemu – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa peł

Akt Prawny: Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Walentemu Sargalskiemu – p.o. Zastępcy
Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa pełnomocnictwa
szczególnego do wykonywania zadań zawiązanych z wdrażaniem działań Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.