[Akt Prawny] Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kaczmar – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa pełnomocnictwa szczegól

Akt Prawny: Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kaczmar – Zastępcy Dyrektora Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa pełnomocnictwa szczególnego do
wykonywania zadań zawiązanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.