[Akt Prawny] Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kaczmar, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa pełnomocnictwa do jednoo

Akt Prawny: Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kaczmar, Zastępcy Dyrektora Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa pełnomocnictwa do jednoosobowego
wykonywania zadań związanych z wdrażaniem priorytetu 4 oraz pomocą techniczną
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.