[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich oraz zawodach typu Masters i Weterani”, „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego”, „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.