[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z za

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do ofert złożonych w II terminie.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.