[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organiza

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – II termin

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.