[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.