[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.