[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.01 IZ.00 28 001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.01 IZ.00 28 001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.