[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na 2021 rok Samodzielnemu Publicznemu Specjalis

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2021 rok Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Fromborku na dofinansowanie zadań z zakresu promocji
zdrowia dla którego Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest podmiotem
tworzącym.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.