[Akt Prawny] Uchwała w sprawie przyjęcia procedury KP-611-390-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramac

Akt Prawny: Uchwała w sprawie przyjęcia procedury KP-611-390-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych, w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.