[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publi

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach
otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 3/23/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 17 stycznia 2022 r.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.