[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2021 zadań publicz

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 34/375/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.