[Akt Prawny] Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z

Akt Prawny: Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.