[Akt Prawny] Uchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, dla którego Beneficjentem jest Województwo War

Akt Prawny: Uchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.