[Akt Prawny] Uchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w wojew

Akt Prawny: Uchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 2030”

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.