[Akt Prawny] Uchwała w sprawie ogłoszenia w dniach od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejsk

Akt Prawny: Uchwała w sprawie ogłoszenia w dniach od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.