[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.