[Akt Prawny] Uchwała w sprawie aktualizacji procedury KP-611-358-ARiMR/4/z Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsłu

Akt Prawny: Uchwała w sprawie aktualizacji procedury KP-611-358-ARiMR/4/z Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.